Grand Parking

מערכת ה- Grand Parking כוללת מעלית אחת או יותר ולכן מאפשרת להחנות ולהוציא מספר גדול של רכבים בזמן בעת ובעונה אחת. 

שכבות האחסון הרבות של החניה מאפשרות להחנות ולהוציא את הרכבים בזמן מהיר והחניה מתאימה לשטחים גדולים ומאפשרת ליצור חניון לאלפי רכבים. 

ניתן לנהל את המערכת בצורה חכמה ועם שילוב מינימלי של גורם אנושי בזמן שימוש במערכת ניהול מתקדמת המנטרת את המידע ומאפשרת שימוש מתקדם. 

לפרטים נוספים ותיאום פגישה, צרו קשר